Our Product

ถั่งเช่า

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกาย สูตรสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

Cordythai

ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย

ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย เป็นถั่งเช่าทิเบตแท้ ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์ถั่งเช่าโดย รศ.ดร.มณจันทร์ เมฆธน และตรวจสอบ DNA โดย Macrogen จากประเทศเกาหลี ถั่งเช่าทิเบตทุกล็อตถูกเพาะเลี้ยงให้ได้สารคอร์ไดซิปินสูง ด้วยสูตรอนุสิทธิบัตรเลขที่ 11927 ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้วยอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในห้องแลป มาตรฐานสากล อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยขั้นตอนพิเศษ ผ่านการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์สำคัญจากห้องแลปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการตรวจสอบจุลินทรีย์และโลหะปนเปื้อนทุกล็อตก่อนการนำจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย สูตรสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ได้รับการขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย Cordythai

Research

ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทยแตกต่างกับถั่งเช่าที่อื่นอย่างไร?

ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทยผ่านการรับรองที่ได้มาตรฐาน

ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทยนั้นได้ผ่านมาตรฐานการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) ทะเบียนเลขที่ 10-1-08258-5-0004 (ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทยตำรับบำรุงท่านชาย) และทะเบียนเลขที่ 10-1-08258-5-0006 (ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทยตำรับบำรุงท่านสุภาพสตรี) ซึ่งผลิตโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ บริษัท คอร์ดี้ไบโอเทค จำกัด โดยถั่งเช่าที่ถูกนำมาผลิตนั้นเป็นถั่งเช่าสายพันธุ์ดีที่ได้รับการคัดเลือกโดย รศ.ดร.มณจันทร์ เมฆธน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ซึ่งถั่งเช่านั้นก็คือเชื้อราที่กินแมลงนั่นเอง ดังนั้นถั่งเช่าคอร์ดี้ไทยจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มั่นใจได้ 100% ว่าเป็นถั่งเช่าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่มีสารอันตรายปนเปื้อนอย่างแน่นอน ภายใต้อนุสิทธิบัตรเลขที่ 11927 กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าทิเบต ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ บริษัท คอร์ดี้ไบโอเทค จำกัด

ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย DNA ตรงกับถั่งเช่าในธรรมชาติ 99.99%

ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทยได้ผ่านการตรวจ DNA เป็นการยืนยันได้ว่าเป็นถั่งเช่าทิเบตแท้เพราะมีผลที่ตรงกับถั่งเช่าในธรรมชาติถึง 99% ซึ่งทำการสกัด DNA โดยทีมงานวิจัย ม.เกษตรศาสตร์ และ ตรวจวิเคราะห์โดยบริษัท MACROGEN สาขาประเทศเกาหลี

กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ DNA ถั่งเช่าโดยบริษัท MACROGEN ประเทศเกาหลี

การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์เพื่อควบคุมคุณภาพโดยเครื่อง HPLC

กราฟเปรียบเทียบปริมาณสารสำคัญในแต่ละ LOT การผลิต

ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทยผลิตภายใต้อนุสิทธิบัตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับบริษัท คอร์ดี้ไบโอเทค จำกัด โดยผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าที่ได้จะผ่านการวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญ ได้แก่ Adenosine และ Cordycepin มีการตรวจสอบวิเคราะห์โดยเครื่อง HPLC ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าถั่งเช่าคอร์ดี้ไทยมีมาตรฐานคงที่ใช้แล้วเห็นผลจริง

เครื่อง HPLC สำหรับการตรวจวิเคราะะห์สารสำคัญในถั่งเช่า

ด้วยนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงและการคัดเลือกสายพันธุ์ถั่งเช่าที่วิจัยมาเป็นเวลานานโดย ศ.ดร.มณจันทร์ เมฆธน ทำให้ท่านสามารถมั่นใจในคุณภาพทุก LOT การผลิต

ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทยผ่านการควบคุมคุณภาพปริมาณสารออกฤทธิ์ให้เหมาะสม และปลอดภัยจากโลหะหนัก 

ถั่งเช่าทิเบตที่เพาะเลี้ยงด้วยสูตรอนุสิทธิบัตรภายในห้องปลอดเชื้อควบคุมอุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส ซึ่งควบคุมคุณภาพปริมาณสารออกฤทธิ์ให้เหมาะสม และ ปลอดภัยจากโลหะหนัก นอกจากนี้ยังมีการควบคุมคุณภาพด้วยการฉายรังสีแกมม่า (Gamma ray) เพื่อการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนที่อาจส่งผลร้ายได้ จึงทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย 100%

(โครมาโตแกรม) แสดงการทดสอบเสถียรภาพถั่งเช่าคอร์ดี้ไทยที่เก็บไว้ 2 ปี

กราฟนี้แสดงให้เห็นถึงสารออกฤทธิ์ของถั่งเช่าซึ่งผลิตเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 โปรดสังเกต (เบื้องต้น) ที่แกนตั้งแสดงค่าการดูดกลืนแสงในระดับที่ยังสูงอยู่ เป็นการยืนยันว่ามีปริมาณสาร Adenosine และ Cordycepin สูงมาก

ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย

สูตรสำหรับคุณสุภาพบุรุษ

กระปุกแดงเป็นตำรับผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าเสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับสุภาพบุรุษ

หมายเหตุ

 • ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แต่ละบุคคล

ส่วนประกอบสำคัญถั่งเช่าใน 1 แคปซูล

 • ถั่งเช่า  350 มก.
 • เบต้ากลูแคน   10 มก.
 • ผงกระชายดำ  10 มก.
 • แอลขอาร์จินีน 30 มก.
 • แคปซูลที่ผลิตจากพืช

ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย

สูตรสำหรับคุณสุภาพสตรี

กระปุกน้ำเงินเป็นตำรับผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าเสริมอาหารสำหรับท่านหญิง

หมายเหตุ

 • ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แต่ละบุคคล

ส่วนประกอบสำคัญถั่งเช่าใน 1 แคปซูล

 • ถังเช่า 350 มก.
 • แอล-กลูตาไธโอน  10 มก.
 • คอลลาเจน เปปไทด์ 30 มก.
 • เบต้ากลูแคน 10 มก.
 • แคปซูลที่ผลิตจากพืช

วิธีการรับประทาน ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย

สำหรับบำรุงร่างกาย

มื้อละ 1 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า – เย็น

โปรโมชั่น